วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เรียงความ เรื่องเศรษษฐกิจพอเพียง

คำว่าเศรษฐกิจพอเพียง นั้น หมายถึง ความประหยัด การ อดออม การใช้ของอย่างเป็นรู้คุณค่า และเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถ ทำได้ทุกบ้านทุกครัวเรือนข้อสำคัญคือเราครวใช้จ่ายอย่างประหยัด เช่น ปลูกผักเอาไว้กินเอง  และเอาไว้ขายเพื่อหารายได้เข้ามาในครัวเรือน อีกทางหนึ่ง หรือ เลี้ยงปลา เอาไว้เพื่อรับประทานเอง หรือเอาไว้ขาย เพื่อเป้นต้นทุนในการเลี้ยงปลาอีกทางหนึ่งเราสามารถดำรงชีวิตได้อย่างไม่ต้องพึ่งพาเงินทองได้อย่างสบาย และยังทำให้เราได้รู้เราควรใช้จ่ายอย่างประหยัดและรู้คุณค่าของเงินด้วยหากทุกบ้านทุกครัวเรือนอยุ่แบบเศรษฐกิจพอเพียงเราสามารถไม่ต้องการเงินทองเลยก็ได้
เศรษฐกิจพอเพียงทำได้ทุกอาชีพ เช่น พนังงานดรงงาน แม่บ้าน ไม่ว่า คนรวย คนจน ก็สามารถ อยู่อย่าเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ได้ ทุกอาชีพ และทุกคน ไม่ว่ารวย หรือจน  ก็ตามค่ะ

                               

1 ความคิดเห็น: